Dramatherapie

 

Voor wie? 

  • Voor kinderen die zich vaak bang, boos of verdrietig voelen. Soms hebben deze kinderen ook moeite gevoelens op een goede manier te uiten of bij zich zelf te herkennen.

  • Voor kinderen die problemen hebben in het contact met leeftijdgenoten of volwassenen. Kinderen die niet mee durven of mogen spelen, geen vriendjes hebben, gepest worden, veel ruzie maken, moeilijk aanspreekbaar zijn op hun gedrag.

  • Voor kinderen die erg onzeker zijn en negatief over zich zelf denken.

  • Voor kinderen die een traumatische ervaring te verwerken hebben.

 

 

Hoe werkt het?

Kinderen uiten zich gemakkelijker in spel. Ze kunnen vaak beter spelen over de moeilijke kanten van hun leven dan er over praten.De situaties in het fantasiespel hebben overeenkomsten met het werkelijke leven. Hoe het kind reageert en contact maakt lijkt ook vaak op hoe het in het echt zal reageren. Soms maakt spel duidelijk waar het bang voor is. Of dat het boos is. Of wat het graag zou willen. De spelsituaties en de verhalen lijken op het leven maar zijn niet echt. We doen alsof. Dat geeft het kind de ruimte om te ontdekken, te oefenen, uit te proberen. In spel is dat veel veiliger dan in het echt.

 

 

Wat is de rol van de therapeut?

De therapeut bewaakt de veiligheid. Naast begeleider is hij ook medespeler. Als hij meespeelt mee kan dat zijn in de rol van "maatje". Hij zal dan het kind in zijn initiatieven ondersteunen. Hij kan ook "uitdager" zijn om het kind uit te nodigen voor zich zelf op te komen, of zich zelf juist te beheersen. Soms geeft hij door zijn spel het voorbeeld voor het kind hoe het anders kan. In het spel kan zijn reactie, het kind bewuster maken van wat zijn gedrag bij anderen teweeg brengt.

 

 

Hoe lang duurt de therapie?

De duur van de therapie ligt meestal tussen 3 en 9 maanden.

 

 

Wat zijn de resultaten?

De ervaring in de meeste gevallen is dat het kind aan het eind van de therapie:

  • positiever over zich zelf denkt

  • zich meer bewust is van zijn eigen reacties en gevoelens en die van anderen

  • wat geleerd heeft in het uiten en beheersen van gevoelens

  • beter contact kan maken, onderhandelen, samenspelen, luisteren, voor zich zelf opkomen.

 

In de praktijk betekent dat, dat het kind makkelijker omgaat met andere kinderen, niet meer zo alleen staat, minder snel conflicten heeft, lekkerder in zijn vel zit.

 

 

Hoe is de procedure?

Na een eerste vrijblijvend en kosteloos gesprek met de ouders of verzorgers wordt beslist of de hulpvraag aansluit bij wat dramatherapie te bieden heeft. Dan volgt er een intake met het kind. Na enkele sessies volgt een gesprek waarin gekeken wordt of het "klikt" tussen de therapeut en het kind en of te verwachten valt dat het kind wat heeft aan de therapie. Ook in de loop van de therapie zijn er gesprekken met de opvoeders.

 

 

De kindergroep

Als het kind vooral in de omgang met andere kinderen problemen heeft en het tussen 7 en 12 jaar oud is, kan het in sommige gevallen een goede keus zijn om het kind mee te laten doen aan de kindergroep. In samenwerking met de psycho-motorisch therapeute wordt er met spel- en bewegingsoefeningen gewerkt aan het verbeteren van de motorische en sociale mogelijkheden van het kind. Klik hier voor meer informatie over de kindergroep.

 

 

Verwijzing en vergoeding

De therapie wordt door verschillende zorgverzekeraars vergoed vanuit een aanvullende polis. Het valt onder Alternatieve Zorg, Creatieve therapie. Ik ben NVPA/RBCZ geregistreerd therapeut. U kunt op de website van het NVPA kijken voor verdere informatie over de vergoedingen. Een verwijzing is dan niet nodig.

Daarnaast (dit staat los van uw zorgverzekering) heb ik een contract met alle gemeenten in de provincie Groningen. Na een verwijzing van de huisarts vraag ik een "zorgtoewijzing" bij uw gemeente aan, en als die toegewezen wordt, regel ik de vergoeding rechtstreeks met de gemeente. Ook kan  het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) voor de zorgtoewijzing zorgen.

Het tarief bedraagt €75 per sessie van 40 minuten.

 

 

Klachtenregeling

Dik Kolkman is geregistreerd lid van het NVPA, de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten.

Mocht u een klacht hebben over zijn functioneren, die u meent niet met hem zelf te kunnen of willen oplossen, dan kunt u zich wenden tot de SCAG: klik hier

 

 

 

Klik hier voor de printversie van deze pagina.