top of page

Kindergroep

Kindergroep voor sociale vaardigheden

 

De groep is bedoeld voor kinderen die het moeilijk vinden om met leeftijdsgenootjes om te gaan. Zij hebben vaak weinig vertrouwen in hun vaardigheden op dat gebied en soms ook weinig inzicht in eigen en andermans gevoelens en gedragingen. Samen praten en oefenen maakt dat ze veel van elkaar leren en positieve ervaringen opdoen.

 

Het gaat om kinderen die:

 • geen of zeer wisselende vriendjes of vriendinnetjes hebben

 • vaak geplaagd worden

 • zich slecht kunnen verweren tegen leeftijdsgenoten

 • veel ruzie maken en regelmatig vechten

 • zich te snel aanpassen aan anderen en gemakkelijk "over zich heen laten lopen"

 • opvallend veel met jongere of juist oudere kinderen omgaan

 • zelden door andere kinderen gevraagd worden om te spelen of op feestjes te komen

 • bang zijn op het schoolplein en het liefst binnen blijven

 • door de spanningen die ze opdoen soms lichamelijke klachten hebben

 

 

Wat is er te leren?

 

Het kind leert over zichzelf:

 • de eigen mogelijkheden en beperkingen

 • hoe het zich zelf waardeert

 

Het kind leert over communicatie:

 • luisteren naar een ander, aandacht en ruimte geven, op je beurt wachten

 • duidelijk praten en de ander aankijken

 • initiatief nemen tot contact

 • reageren op weigering

 • reageren op kritiek, fouten toegeven

 • invoegen in een groep, reageren op afwijzing

 • onderhandelen

 

Het kind leert over gevoelens:

 • hoe herken je gevoelens bij jezelf

 • hoe herken je gevoelens bij een ander

 • hoe uit je gevoelens

 • hoe beheers je gevoelens

 

Het kind leert over grenzen:

 • voor jezelf opkomen, iets weigeren

 • reageren op gedrag waar je last van hebt

 • reageren op plagen en pesten

 • rekening houden met anderen

 

Hoe leren kinderen dat?

 • door met elkaar te praten ervaringen uit te wisselen en doordat het handvatten krijgt om met situaties om te gaan

 • door al die vaardigheden te oefenen in het spelen van fantasieverhalen en rollenspellen

 • door het leren herkennen en te oefenen in van lichaamstaal

 • door bewegingsspelen, ontspanningsspelen en vertrouwensspelen

 • door oefeningen uit het weerbaarheidsprogramma Rots en Water

 • door persoonlijke oefenopdrachten binnen de groep

 

Van de ouders wordt een positieve en actieve betrokkenheid verwacht. De ouders worden via een wekelijks verslag op de hoogte gehouden van wat er in de training aan de orde is geweest en hoe het kind zich ontwikkelt binnen de groep.

Hoe wordt het geregeld?

Voor verdere informatie en aanmelden kunt u contact met ons opnemen. Vervolgens hebben we een gesprek en onderzoek met ouders en kind om te bekijken of de groepstherapie de juiste keuze is. De training wordt gegeven door Jacqueline Maschewski, Kinderfysiotherapeut, en door Ton Moltmaker, dramatherapeut.

De leeftijd ligt tussen 6 en 12 jaar. De kinderen komen in een groep met leeftijdsgenoten.

Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 geldt: De groep bestaat uit 7, 8 of 9 kinderen. Er zijn 15 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur en 3 ouderavonden. De groepsbijeenkomsten vinden plaats op de maandag- of dinsdagmiddag.

Kinderen uit groep 3 en 4 worden in groepen van  4 of 5 geplaatst. Deze bijeenkomsten worden door Ton Moltmaker alleen begeleid en duren 1 uur. Ook hier: 15 groepsbijeenkomsten en 3 ouderavonden. De groepsbijeenkomsten vinden plaats op de woensdag- of vrijdagmiddag.

Kosten

De kosten bestaan uit, die voor groeps(kinder)fysiotherapie en die voor dramatherapie. De kosten voor de groeps(kinder)fysiotherapie worden door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering en deels vanuit de aanvullende verzekering. De kosten voor dramatherapie bedragen € 800 en worden door meerdere zorgverzekeraars uit de aanvullende verzekering vergoed (soms gedeeltelijk). U kunt hier zien in hoeverre uw aanvullende polis het vergoedt. Een verwijzing is dan niet nodig.

Daarnaast (dit staat los van uw zorgverzekering) heeft de Kinderpraktijk Groningen een contract met alle gemeenten in de provincie Groningen. Na een verwijzing van de huisarts vragen wij een “zorgtoewijzing” bij uw gemeente aan, en als die toegewezen wordt, regelen we de vergoeding rechtstreeks met de gemeente. Ook kan het CJG in uw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin) of het Wij-team (Gemeente Groningen)  voor de zorgtoewijzing zorgen.

Als er een PGB (Persoons Gebonden Budget) voor het kind is dan kunnen de kosten veelal ook hieruit worden betaald.

Neem contact op met Jacqueline voor meer informatie. 

 

 

bottom of page