top of page

Kinderfysiotherapie

Voorkeurshouding en afplatting van de schedel

Wat doen we?

 

De kinderfysiotherapeut zal het kind onderzoeken om te kijken wat de oorzaak is van de afplatting en van de voorkeurshouding. Er wordt gekeken of er bewegingsbeperkingen in de nek, wervelkolom of heupen zijn. De motorische ontwikkeling van de baby wordt bekeken. Er kan ook een schedelmeting worden gedaan (Plagiocephalometrie=PCM). Met deze meting kan de ernst van de afplatting worden vastgesteld. Na een eventuele behandeling kan de meting worden herhaald, zodat er objectief wordt vastgesteld of er verbetering van de schedelvorm is opgetreden. 

 

 

 

Er worden verschillende vormafwijkingen onderscheiden. De ernst van de afplatting en het type van de vormafwijking, zijn, samen met de mogelijke oorzaak, bepalend voor het beleid ten aanzien van adviezen,  behandeling en/of eventuele doorverwijzing voor redressiehelmtherapie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via een (kinder)arts kan een verwijzing naar een orthopdische instrumentenmaker worden geregeld.  Na een PC-meting, waarbij de maten en de vorm van het hoofdje worden vastgelegd, wordt een gipsafdruk van het hoofdje gemaakt. Aan de hand van deze afdruk en de gegevens van de PC-meting wordt een helmpje gemaakt. De helm is zo gemaakt dat de afgeplatte kant van de schedel voldoende ruimte krijgt om uit te groeien, er wordt geen druk uitgeoefend. De passing wordt regelmatig door de orthopdisch instrumentenmaker gecontroleerd.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk ook op de websites van orthopedische instrumentenmakers:

Roessingh Revalidatietechniek: www.rrt.nl

Livit orthopedie:  www.livit.nl

Proreva Zwolle:  www.proreva.nl

bottom of page