top of page

Kinderfysiotherapie

Wat is Kinderfysiotherapie?

 

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Problemen in bewegen kunnen een belemmering vormen voor het functioneren in het dagelijks leven. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders. De behandeling van de kinderfysiotherapeut richt zich op  het bewegen en functioneren van het kind in zijn dagelijkse omgeving, waarbij de hulpvraag van het kind en de ouders centraal staat. 

 

 

Welke kinderen kunnen bij ons terecht?

 

Baby's en peuters

Een baby krijgen is al een hele verandering. Als je baby dan ook nog anders is, geeft dat extra zorgen en vragen. Steun en gericht advies daarbij kan veel problemen verlichten en wellicht ook voorkomen. De kinderfysiotherapeut kan ouders ondersteunen en adviseren over de manier van omgaan met hun baby bij de dagelijkse verzorging en spelen en hoe zij de ontwikkeling op een vanzelfsprekende manier kunnen stimuleren. Peuters willen graag bewegen en gaan daarin graag hun eigen gang. Ze zijn te jong om te trainen, maar door het creeëren van een uitnodigende omgeving en het samen spelen met uw peuter, kan het motoriek spelenderwijs geoefend worden. 

 

Lees meer...

 

Basisschoolkinderen, jongeren tot 18 jaar

Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Ieder kind doet dit op z'n eigen manier in z'n eigen tempo. Hierbij kunnen zich problemen voordoen waar het kind last van heeft. Maar het komt ook voor dat het kind zelf de problemen weinig of niet ervaart. Dan zijn het de ouders of leerkrachten die opmerken dat het kind zich onvoldoende ontplooit en behoefte hebben aan gericht advies en ondersteuning.

 

Lees meer...

 

Hoe wordt het geregeld?

Per 1 jan. 2006 is het niet meer wettelijk verplicht dat de (huis)arts verwijst naar een fysiotherapeut. Ouders kunnen dus direct met ons een afspraak maken. Maar wij vinden het heel belangrijk dat uw huisarts op de hoogte is dat u met ons in contact wilt treden.Bij een eerste bezoek aan ons komt de ouder of verzorger met het kind voor kennismaking en onderzoek. Er wordt met ouders en kind besproken wat we gaan doen, hoe lang het zal duren en welke resultaten mogelijk zijn. Wij vinden het van groot belang dat problemen worden beoordeeld en behandeld in samenhang met aanleg, opvoeding en omgeving van het kind. Het contact met ouders, arts, school en andere instanties is voor ons van grote betekenis.

Tijdens de intake wordt bekeken welke therapievorm het beste bij het kind aansluit. De therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. 

 

bottom of page