top of page

Samenwerking

In de Kinderpraktijk wordt zorg 'geïntegreerd' aangeboden. Dat wil zeggen dat de zeven kinderfysiotherapeuten, de drie logopedisten en de dramatherapeut hun kennis bundelen en, in nauw overleg met elkaar en andere betrokken hulpverleners, behandelen. Want juist bij kinderen, die nog volop aan het groeien zijn, kunnen ontwikkelingsproblemen niet in hokjes verdeeld en geïsoleerd opgelost worden. Het gaat erom om de juiste 'ingang' te vinden om zo het probleem effectief te kunnen behandelen.

 

 

In de kinderpraktijk wordt samengewerkt met de disciplines die vertegenwoordigd zijn in de praktijk zelf, maar ook met andere disciplines uit het veld. Zo is er intensieve samenwerking met een 1ste lijns praktijk voor ergotherapie, een diëtist, orthopedagogen, consultatiebureau artsen en de thuiszorgorganisaties. Ook is er regelmatig overleg met verwijzers zoals o.a. de huisartsen, met de kinderartsen en revalidatie artsen van het Martini Ziekenhuis en de kinderneurologen en (kinder)revalidatieartsen van het UMCG.

Verder zijn we verbonden aan het NOKS, een overlegorgaan voor verschillende disciplines in de eerste, tweede en derde lijn, die te maken hebben met zorgverlening aan in ontwikkeling bedreigde kinderen en hun ouders. In overleg met de ouders wordt bij ieder kind individueel gekeken welke zorgverleners in het gezin of op school betrokken zijn en wordt een zo goed mogelijk afstemming van de betrokken partijen na gestreefd. Het achterliggende NOKS-visiedocument kunt u hier lezen.

 

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de kinderpraktijk zijn:

 • Combinatie behandeling van logopedie en fysiotherapie

 • Samenwerking dramatherapie en fysiotherapie

 • Intercollegiaal overleg van alle interne disciplines

 

Buiten de kinderpraktijk hebben wij:

 • 2-maandelijks overleg met de ergotherapeuten van de praktijk voor ergotherapie de Jong & Roorda

 • Combinatiebegeleiding van kinderen met overgewicht met voedingsbureau Carin Pool

 • Samenwerking met orthopedagoog Annet Bronkhorst

 • Samenwerking met orthopedagoog en Basic Trust therapeut Caroline Visser

 • Ongeveer 5 keer per jaar een netwerkoverleg van NOKS                                                         

 • Eens in de 3 maanden overleg met de kinderartsen van het Martini Ziekenhuis en zo nodig direct telefonisch overleg met de individuele verwijzers van het Martini Ziekenhuis, waaronder ook  de revalidatie arts.

 • Eens in de 3 á 4 maanden overleg met de kinderneurologen van het UMCG

 • Direct telefonisch overleg met de (kinder)revalidatieartsen van het UMCG

 • Deelname aan Telefysiek, een project waarbij, met toestemming van de ouders, intercollegiaal en interdisciplinair advies kan worden gevraagd over de behandeling van een kind

 • Regelmatig contact en overleg met de consultatiebureauartsen en huisartsen

 • Samenwerking met MEA Fysio Harkstede 

Visie op samenwerken: In november 2008 hebben de medewerkers van de Kinderpraktijk een visie/samenwerkingsdocument opgesteld. Dit document is bedoeld om een aanzet te geven tot versterking van de samenwerking en professionalisering van de werkwijze van de Kinderpraktijk. U kunt dit visiedocument hier lezen.

bottom of page