DE THERAPEUTEN 

Miriam.jpg

06-37395331

Werkdagen: di-, wo- en vrijdag.

Locaties: Paterswoldseweg Groningen, MKD Haren en aan-huis.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99913083391

Miriam Mennes-Hatley

Ik werk vanuit de Kinderpraktijk met kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leren van taal en spraak, of bij het gebruiken van taal en communicatie. Ik werk op de locatie in Haren, waar ik voornamelijk kinderen van het MKD zie, aan de Paterswoldseweg en ik doe aan-huis-behandelingen. Ik heb specialisatiecursussen gevolgd op het gebied van autisme (Geef me de vijf), meertalige ontwikkeling, gebruik van ondersteunende gebaren (NmG) en ben afgestudeerd aan de Pedagogische Academie BasisOnderwijs. Ik ben gecertificeerd Hanen-therapeut en geef één keer per jaar de Hanen-cursus, een coachingsprogramma voor ouders.

Logopedist

20190426-logopedie-eise-7H0A8784.jpg

06-24241738

Werkdagen: ma-, wo- en vrijdag.

Locaties: Paterswoldseweg Groningen, MKD Haren en aan-huis.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99100883191

Noor van den Oever

Ik zie kinderen met uiteenlopende problemen op het gebied van taal, articulatie, stem, communicatie, eet- en drinkproblematiek en afwijkende mondgewoonten (Oromyofunctionele Therapie).

Ik heb stage-ervaring opgedaan in het ZMLK-onderwijs en bij de Kinderpraktijk, waar ik na mijn afstuderen mocht blijven werken. Naast mijn werkzaamheden in de Kinderpraktijk volg ik de master Neurolinguïstiek aan de RUG en ik heb in december 2018 de specialisatie preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen) afgerond.

(Preverbaal) logopedist

Maartje.jpg

06-42422882

Werkdagen: ma-, wo- en donderdag.

Locaties: MKD Veendam, Paterswoldseweg Groningen.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99103716591

Maartje Oomkens

Sinds ik in 2018 ben afgestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen ben ik als logopedist werkzaam voor de Kinderpraktijk. Op de locatie in Veendam zie ik kinderen van het MKD met uiteenlopende problemen op het gebied van spraak, taal en communicatie. Door mijn stage binnen jeugdzorg (jonge kind) werd mijn interesse in het behandelen van jonge kinderen, met diverse ontwikkelingsproblemen, vergroot en door mijn werk bij de Kinderpraktijk blijft mijn enthousiasme voor deze doelgroep groeien.

Logopedist

Caren.jpg

06-13043690 / 050-3124115

Werkdagen: Ma-, di-, wo- en vrijdag.
Locaties: Paterswoldseweg Groningen en aan-huis.

BIG-registratienummer: 19035401504

Caren Jongsma

Kinderfysiotherapeut 

ToP- Kinderfysiotherapeut

Als kinderfysiotherapeut zie ik kinderen met verschillende ontwikkelingsproblemen. De jonge kinderen bezoek ik vaak thuis, de schoolgaande kinderen komen meestal naar de praktijk. 

Ik zie veel prematuur geboren kinderen, baby’s die veel huilen en strekken en zuigelingen met andere ontwikkelingsproblemen. Sinds mei 2015 geef ik het ToP-programma voor baby’s die geboren zijn na een zwangerschap van minder dan 32 weken.

Ewoud.jpg

06-81428484

Werkdagen: Ma-, di-, wo- en vrijdag.
Locaties: Groningen en Zuidhorn.

BIG-registratienummer: 39913310104

Ewoud Meijer

Kinderfysiotherapeut

Ik werk als kinderfysiotherapeut in de stad Groningen en in de omgeving Zuidhorn (Westerkwartier). Ik zie kinderen met diverse ontwikkelingsproblemen met name vanaf 4 jaar. Ik kom op sommige scholen voor schrijfbegeleiding en kinderen komen bij mij in de praktijk voor problemen met bijvoorbeeld de grove motoriek, conditie, kracht, houding, enkel en/of voetproblematiek etc.

Ellen.jpg

06-36310293 / 0594-503383

Werkdagen: Ma-, wo-, do- en vrijdag.
Locaties: regio Westerkwartier.

BIG-registratienummer: 89033134504

Ellen Bilderbeek

Kinderfysiotherapeut 

ToP- Kinderfysiotherapeut

Ik werk als kinderfysiotherapeut, naast kinderen van alle leeftijden met verschillende motorische ontwikkelingsproblemen, met name met jonge kinderen en baby's. Mijn regio is buiten de stad Groningen, het Westerkwartier. Alle jonge kinderen en ernstig beperkte kinderen behandel ik aan huis, de anderen komen in de praktijk in Zuidhorn. Sinds juli 2015 kom ik ook thuis bij prematuren, geboren voor 32 weken zwangerschap, om het ToP programma te geven, een preventief ontwikkelingsondersteuning programma.

Nelleke.jpg

050-5470885 / 06-18255510

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag.

Locaties: Tine Marcusschool, Groningen.

BIG-registratienummer: 59034244904

Nelleke Kuhlemeier

Kinderfysiotherapeut 

Ik behandel voornamelijk basisschoolkinderen met problemen in hun motorische ontwikkeling. Tevens ben ik vanuit de Kinderpraktijk werkzaam op een school voor speciaal onderwijs en heb ervaring met kinderen die problemen ervaren op het gebied van spraak-taal, gedrag en aandachtsregulatie. Naast de opleiding master kinderfysiotherapie heb ik de studie bewegingswetenschappen afgerond.

06-45919537

Werkdagen: Di-, wo-, do- en vrijdag.

Locaties: Paterswoldseweg Groningen, ZMLK de Wingerd, Gezondheidscentrum Lewenborg en aan-huis.

BIG-registratienummer: 89915707204

Lotte Jongsma 

Kinderfysiotherapeut

Als kinderfysiotherapeut zie ik kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met verschillende motorische problemen. Baby's en jonge kinderen met bijvoorbeeld een voorkeurshouding of ontwikkelingsproblemen zie ik aan huis. De oudere kinderen met o.a. een motorische achterstand, houdingsproblemen en sportblessures zie ik op de praktijk. 

 

Ik werk vanuit de Kinderpraktijk ook op de ZMLK- school de Wingerd.

Jikke website foto.jpeg

06-18877848

Werkdagen:
Locaties: Paterswoldseweg Groningen, ZMLK de Wingerd, Gezondheidscentrum Lewenborg en aan-huis.  

BIG-registratienummer: 29046123604

Jikke Littel-Hingst 

Kinderfysiotherapeut

Ik werk sinds 2004 met veel plezier als geregistreerd kinderfysiotherapeut met kinderen van 0-18 die problemen hebben met de ontwikkeling van hun motoriek, al dan niet veroorzaakt door een onderliggende aandoening. De zuigelingen en hele jonge kinderen worden vooral thuis behandeld. 

Daarnaast ben ik een ochtend in de week werkzaam op de ZML school De Wingerd, waar ik meervoudig beperkte kinderen behandel.

Jacqueline.jpg

Werkdagen: Ma-, di-, wo- en donderdag.
Locaties: Eelderwolde, Groningen, Westerkwartier en aan huis. 

​BIG-registratienummer: 49052683404

Jacqueline Maschewski

Kinderfysiotherapeut Kindergroepbehandelaar

Sinds 2001 werk ik als kinderfysiotherapeut met kinderen van 0-16 jaar met verschillende motorische en functionele problemen in de ontwikkeling, zoals voorkeurshoudingen bij baby’s, motoriek en houding bij kinderen en kinderen met een ernstig meervoudige beperking.Vanuit de Kinderpraktijk ben ik ook werkzaam op een school voor speciaal basisonderwijs cluster 3 en 4.

Naast mijn werkzaamheden als kinderfysiotherapeut geef ik samen met Dik Kolkman een motorische en sociale vaardigheidstraining aan kinderen van 8 tot 12 jaar. Ik ben gecertificeerd Rots en Water trainer.

06-48272923

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag.
Locaties: Fiduciaschool Groningen.

KvK nr: 01175554

Dik Kolkman

Dramatherapeut 

Kindergroepbehandelaar 

Ik ondersteun al 20 jaar kinderen in hun zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Zowel individueel als in groepen werk ik met drama, spel, Rots en Water oefeningen, samenwerk- en vertrouwensoefeningen. Ik werk dan ook vaak samen met Jacqueline Maschewski.

Ik ben HBO-gediplomeerd dramatherapeut en gecertificeerd Rots en Water trainer. Ik heb ook 19 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt, cluster 2.

06-10059008

Werkdagen: Maandagmiddag en woensdagochtend.
Locaties: Fiduciaschool Groningen.

KvK nr: 75561948

Ton Moltmaker

Dramatherapeut 

Kindergroepbehandelaar 

Ik ondersteun basisschool kinderen als ze hulp nodig hebben in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling. Deze ondersteuning bied ik op individuele basis of in groepen. De werkvormen die ik inzet zijn hoofdzakelijk gericht op het vergroten van: de weerbaarheid, de sociale vaardigheden, en het zelfvertrouwen.

Naast mijn individuele werkzaamheden geef ik samen met Jacqueline Maschewski sociale vaardigheidstrainingen. Ik ben gecertificeerd Rots en Water trainer en heb mijn bachelor degree behaald als dramatherapeut.

06-40499416

©2020 Kinderpraktijk Groningen