DE THERAPEUTEN 

Miriam.jpg

Miriam Mennes-Hatley

Logopedist

Ik werk vanuit de Kinderpraktijk met kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leren van taal en spraak, of bij het gebruiken van taal en communicatie. Ik werk op de locatie in Haren, waar ik voornamelijk kinderen van het MKD zie, aan de Paterswoldseweg en ik doe aan-huis-behandelingen. Ik heb specialisatiecursussen gevolgd op het gebied van autisme (Geef me de vijf), meertalige ontwikkeling, gebruik van ondersteunende gebaren (NmG) en ben afgestudeerd aan de Pedagogische Academie BasisOnderwijs. Ik ben gecertificeerd Hanen-therapeut en geef één keer per jaar de Hanen-cursus, een coachingsprogramma voor ouders.

Werkdagen: di-, wo- en vrijdag.

Locaties: Paterswoldseweg Groningen, MKD Haren en aan-huis.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99913083391

20190426-logopedie-eise-7H0A8784.jpg

Noor van den Oever

(Preverbaal) logopedist

Ik heb stage-ervaring opgedaan in het ZMLK-onderwijs en bij de Kinderpraktijk, waar ik na mijn afstuderen in 2016 mocht blijven werken. Ik heb de specialisatie preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen), dat is ook met name de doelgroep die ik, meestal aan huis, met veel passie en enthousiasme behandel. Daarnaast zie ik jonge kinderen met spraak-, taal- en communicatieproblematiek of oromyfunctionele problemen (OMFT). Ik heb ervaring met kinderen met brede ontwikkelingsproblemen, waaronder ASS, downsyndroom of CP.

Werkdagen: woensdag en vrijdag. 

Locaties: Paterswoldseweg Groningen en aan-huis.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99100883191

Kleuterschool briefpapier

Evelien van Middendorp

Logopedist

Sinds mei 2019 ben ik werkzaam bij de Kinderpraktijk als logopedist. Op de locaties in Veendam en Haren zie ik kinderen van het MKD met uiteenlopende problemen op het gebied van spraak, taal en communicatie.

Door mijn stages binnen het speciaal basisonderwijs en de gehandicaptenzorg werd ik enthousiast over het behandelen van jonge kinderen met diverse ontwikkelingsproblemen. Het werken op de MKD’s en bij de Kinderpraktijk zorgen ervoor dat mijn enthousiasme voor logopedie en deze doelgroep alleen maar blijft groeien.

Werkdagen: ma-, di-, woe- en vrijdag

Locaties: MKD Veendam en Paterswoldseweg.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99104682591

Caren.jpg

Caren Jongsma

Kinderfysiotherapeut 

ToP- Kinderfysiotherapeut

Als kinderfysiotherapeut zie ik kinderen met verschillende ontwikkelingsproblemen. De jonge kinderen bezoek ik vaak thuis, de schoolgaande kinderen komen meestal naar de praktijk. 

Ik zie veel prematuur geboren kinderen, baby’s die veel huilen en strekken en zuigelingen met andere ontwikkelingsproblemen. Sinds mei 2015 geef ik het ToP-programma voor baby’s die geboren zijn na een zwangerschap van minder dan 32 weken.

Werkdagen: Ma-, di-, wo- en vrijdag.
Locaties: Paterswoldseweg Groningen en aan-huis.

BIG-registratienummer: 19035401504

Ewoud.jpg

Ewoud Meijer

Kinderfysiotherapeut

Ik werk als kinderfysiotherapeut in de stad Groningen en in de omgeving Zuidhorn (Westerkwartier). Ik zie kinderen met diverse ontwikkelingsproblemen met name vanaf 4 jaar. Ik kom op sommige scholen voor schrijfbegeleiding en kinderen komen bij mij in de praktijk voor problemen met bijvoorbeeld de grove motoriek, conditie, kracht, houding, enkel en/of voetproblematiek etc.

Werkdagen: Ma-, di-, wo- en vrijdag.
Locaties: Groningen, Zuidhorn en Guyotschool.

BIG-registratienummer: 39913310104

Ellen.jpg

Ellen Bilderbeek

Kinderfysiotherapeut 

ToP- Kinderfysiotherapeut

Ik werk als kinderfysiotherapeut, naast kinderen van alle leeftijden met verschillende motorische ontwikkelingsproblemen, met name met jonge kinderen en baby's. Mijn regio is buiten de stad Groningen, het Westerkwartier. Alle jonge kinderen en ernstig beperkte kinderen behandel ik aan huis, de anderen komen in de praktijk in Zuidhorn. Sinds juli 2015 kom ik ook thuis bij prematuren, geboren voor 32 weken zwangerschap, om het ToP programma te geven, een preventief ontwikkelingsondersteuning programma.

Werkdagen: Ma-, wo-, do- en vrijdag.
Locaties: regio Westerkwartier.

BIG-registratienummer: 89033134504

Nelleke.jpg

Nelleke Kuhlemeier

Kinderfysiotherapeut 

Ik behandel voornamelijk basisschoolkinderen met problemen in hun motorische ontwikkeling. Tevens ben ik vanuit de Kinderpraktijk werkzaam op een school voor speciaal onderwijs en heb ervaring met kinderen die problemen ervaren op het gebied van spraak-taal, gedrag en aandachtsregulatie. Naast de opleiding master kinderfysiotherapie heb ik de studie bewegingswetenschappen afgerond.

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag.

Locaties: Tine Marcusschool, Groningen.

BIG-registratienummer: 59034244904

Lotte Jongsma 

Kinderfysiotherapeut

Als kinderfysiotherapeut zie ik kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met verschillende motorische problemen. Baby's en jonge kinderen met bijvoorbeeld een voorkeurshouding of ontwikkelingsproblemen zie ik aan huis. De oudere kinderen met o.a. een motorische achterstand, houdingsproblemen en sportblessures zie ik op de praktijk. 

 

Ik werk vanuit de Kinderpraktijk ook op de ZMLK- school de Wingerd.

Werkdagen: Di-, wo-, do- en vrijdag.

Locaties: Paterswoldseweg Groningen, ZMLK de Wingerd, Gezondheidscentrum Lewenborg, Guyotschool en aan-huis.

BIG-registratienummer: 89915707204

Jikke website foto.jpeg

Jikke Littel-Hingst 

Kinderfysiotherapeut

Ik werk sinds 2004 met veel plezier als geregistreerd kinderfysiotherapeut met kinderen van 0-18 die problemen hebben met de ontwikkeling van hun motoriek, al dan niet veroorzaakt door een onderliggende aandoening. De zuigelingen en hele jonge kinderen worden vooral thuis behandeld. 

Daarnaast ben ik een ochtend in de week werkzaam op de ZML school De Wingerd, waar ik meervoudig beperkte kinderen behandel.

Werkdagen:
Locaties: Paterswoldseweg Groningen, ZMLK de Wingerd, Gezondheidscentrum Lewenborg, Guyotschool en aan-huis.  

BIG-registratienummer: 29046123604

Jacqueline.jpg

Jacqueline Maschewski

Kinderfysiotherapeut Kindergroepbehandelaar

Werkdagen: Ma-, di-, wo- en donderdag.
Locaties: Eelderwolde, Groningen, Westerkwartier en aan huis. 

​BIG-registratienummer: 49052683404

Sinds 2001 werk ik als kinderfysiotherapeut met kinderen van 0-16 jaar met verschillende motorische en functionele problemen in de ontwikkeling, zoals voorkeurshoudingen bij baby’s, motoriek en houding bij kinderen en kinderen met een ernstig meervoudige beperking.Vanuit de Kinderpraktijk ben ik ook werkzaam op een school voor speciaal basisonderwijs cluster 3 en 4.

Naast mijn werkzaamheden als kinderfysiotherapeut geef ik samen met Dik Kolkman een motorische en sociale vaardigheidstraining aan kinderen van 8 tot 12 jaar. Ik ben gecertificeerd Rots en Water trainer.

Dik Kolkman

Dramatherapeut 

Kindergroepbehandelaar 

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag.
Locaties: Fiduciaschool Groningen.

KvK nr: 01175554

Ik ondersteun al 20 jaar kinderen in hun zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Zowel individueel als in groepen werk ik met drama, spel, Rots en Water oefeningen, samenwerk- en vertrouwensoefeningen. Ik werk dan ook vaak samen met Jacqueline Maschewski.

Ik ben HBO-gediplomeerd dramatherapeut en gecertificeerd Rots en Water trainer. Ik heb ook 19 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt, cluster 2.

Ton Moltmaker

Dramatherapeut 

Kindergroepbehandelaar 

Werkdagen: Maandagmiddag en woensdagochtend.
Locaties: Fiduciaschool Groningen.

KvK nr: 75561948

Ik ondersteun basisschool kinderen als ze hulp nodig hebben in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling. Deze ondersteuning bied ik op individuele basis of in groepen. De werkvormen die ik inzet zijn hoofdzakelijk gericht op het vergroten van: de weerbaarheid, de sociale vaardigheden, en het zelfvertrouwen.

Naast mijn individuele werkzaamheden geef ik samen met Jacqueline Maschewski sociale vaardigheidstrainingen. Ik ben gecertificeerd Rots en Water trainer en heb mijn bachelor degree behaald als dramatherapeut.

Daycare Center

Dienke Posthumus-Miedema

Kinderfysiotherapeut i.o.

Ik ben in 2017 gestart met de masteropleiding kinderfysiotherapie in Breda en hoop deze in 2021 af te ronden. Vanaf september 2020 ben ik op woensdagmiddag in de praktijk in Zuidhorn te vinden. Daar zie ik voornamelijk kinderen ouder dan 2 jaar met verschillende problematiek, zoals een motorische achterstand, houdingsproblemen of een bijvoorbeeld een sportblessure. Ik zie het als een uitdaging om (samen met ouders) naar het kind te kijken en de juiste aanpak te vinden om hen te stimuleren in de ontwikkeling. Ik geniet er dan ook erg van wanneer ik het zelfvertrouwen bij kinderen zie groeien, wanneer zij op een speelse en uitdagende manier hun mogelijkheden leren ontdekken.

Werkdagen: Woensdagmiddag.
Locaties: Zuidhorn. 

​BIG-registratienummer: 79922463004

Renate Koning

Kinderfysiotherapeut i.o.

Vanaf half augustus 2020 ben ik werkzaam als fysiotherapeut bij de Kinderpraktijk Groningen en ga ik starten met de master kinderfysiotherapie. Nadat ik in 2017 de opleiding HBO Sport,Gezondheid en Management had afgerond wist ik dat ik fysiotherapeut wilde worden. Vervolgens heb ik de versnelde opleiding gedaan en ben ik sinds mei 2020 afgestudeerd fysiotherapeut. Door verschillende bijbanen (waaronder Kids United en Fitkids) en stages heb ik ervaring kunnen opdoen met diverse doelgroepen waaronder kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige beperking, schrijfproblematiek en orthopedische klachten.

Werkdagen: Wo-, do- en vrijdag.
Locaties: Guyotschool, Paterswoldseweg Groningen en aan-huis.

​BIG-registratienummer: 19927530504