top of page

 DE THERAPEUTEN 

miriam15.jpg

Miriam Mennes-Hatley

(preverbaal) Logopedist

Praktijkhouder Groningen

Ik werk vanuit de Kinderpraktijk met kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leren van taal en spraak, of bij het gebruiken van taal en communicatie. Ik werk op de locatie in Haren, waar ik voornamelijk kinderen van het MKD zie, aan de Paterswoldseweg. Ik heb specialisatiecursussen gevolgd op het gebied van autisme (Geef me de vijf), meertalige ontwikkeling, gebruik van ondersteunende gebaren (NmG), spraakstoornissen, Downsyndroom.  Ik ben gecertificeerd preverbaal logopedist en Hanen-therapeut en geef één keer per jaar de Hanen-cursus, een coachingsprogramma voor ouders. 

Werkdagen: di-, woe- en vrijdag, donderdachochtend. 

Locaties: Paterswoldseweg Groningen, MKD Haren en aan-huis.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99913083391

evelien10.jpg

Evelien van Middendorp

Logopedist

Sinds mei 2019 ben ik werkzaam bij de Kinderpraktijk als logopedist. Op de locaties in Veendam en Haren zie ik kinderen van het MKD met uiteenlopende problemen op het gebied van spraak, taal en communicatie.

Door mijn stages binnen het speciaal basisonderwijs en de gehandicaptenzorg werd ik enthousiast over het behandelen van jonge kinderen met diverse ontwikkelingsproblemen. Het werken op de MKD’s en bij de Kinderpraktijk zorgen ervoor dat mijn enthousiasme voor logopedie en deze doelgroep alleen maar blijft groeien.

Werkdagen: ma-, di-, woe- en vrijdag.

Locaties: MKD Veendam en Paterswoldseweg.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99104682591

dienke w10.jpg

Dienke Wagenaar- Klaassen

Logopedist

De afgelopen 10 jaar heb ik als logopedist in een vrijgevestigde logopediepraktijk gewerkt. Sinds juni 2021 werk ik bij de Kinderpraktijk Groningen. Ik vind het heel leuk om kinderen te begeleiden bij het verbeteren van hun uitspraak, taal, communicatie en bij het afleren van afwijkende mondgewoonten. Ik heb diverse specialisatiecursussen gedaan, o.a. op het gebied van oro-myofunctionele therapie (OMFT), Hodse en Paden, Communicatieve taaltherapie, Metaphon en DGM.

Werkdagen: maandag en woensdag.

Locaties: Paterswoldseweg Groningen en MKD Haren
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 39914003691

caren13.jpg

Caren Jongsma

Kinderfysiotherapeut 

ToP- Kinderfysiotherapeut

Praktijkhouder Groningen

Als kinderfysiotherapeut zie ik kinderen met verschillende ontwikkelingsproblemen. De jonge kinderen bezoek ik vaak thuis, de schoolgaande kinderen komen meestal naar de praktijk. 

Ik zie veel prematuur geboren kinderen, baby’s die veel huilen en strekken en zuigelingen met andere ontwikkelingsproblemen. Sinds mei 2015 geef ik het ToP-programma voor baby’s die geboren zijn na een zwangerschap van minder dan 32 weken.

Werkdagen: ma-, di-, do- en vrijdag.
Locaties: Paterswoldseweg Groningen en aan-huis.

BIG-registratienummer: 19035401504

ewoud13.jpg

Ewoud Meijer

Kinderfysiotherapeut

Praktijkhouder 

Ik werk als kinderfysiotherapeut in de stad Groningen en in de omgeving Zuidhorn (Westerkwartier). Ik zie kinderen met diverse ontwikkelingsproblemen met name vanaf 4 jaar. Ik kom op sommige scholen voor schrijfbegeleiding en kinderen komen bij mij in de praktijk voor problemen met bijvoorbeeld de grove motoriek, conditie, kracht, houding, enkel en/of voetproblematiek etc.

Werkdagen: ma-, di-, wo- en donderdag.
Locaties: Groningen, Zuidhorn en Guyotschool.

BIG-registratienummer: 39913310104

ellen12.jpg

Ellen Bilderbeek

Kinderfysiotherapeut 

ToP- Kinderfysiotherapeut

Ik werk als kinderfysiotherapeut, naast kinderen van alle leeftijden met verschillende motorische ontwikkelingsproblemen, met name met jonge kinderen en baby's. Mijn regio is buiten de stad Groningen, het Westerkwartier. Alle jonge kinderen en ernstig beperkte kinderen behandel ik aan huis, de anderen komen in de praktijk in Zuidhorn. Sinds juli 2015 kom ik ook thuis bij prematuren, geboren voor 32 weken zwangerschap, om het ToP programma te geven, een preventief ontwikkelingsondersteuning programma.

Werkdagen: ma-, wo-, do- en vrijdag.
Locaties: regio Westerkwartier.

BIG-registratienummer: 89033134504

Nelleke.jpg

Nelleke Kuhlemeier

Kinderfysiotherapeut 

Ik behandel voornamelijk basisschoolkinderen met problemen in hun motorische ontwikkeling. Tevens ben ik vanuit de Kinderpraktijk werkzaam op een school voor speciaal onderwijs en heb ervaring met kinderen die problemen ervaren op het gebied van spraak-taal, gedrag en aandachtsregulatie. Naast de opleiding master kinderfysiotherapie heb ik de studie bewegingswetenschappen afgerond.

Werkdagen: maandag t/m donderdag.

Locaties: Tine Marcusschool, Groningen.

BIG-registratienummer: 59034244904

lotte13.jpg

Lotte Jongsma 

Kinderfysiotherapeut

ToP- Kinderfysiotherapeut

Praktijkhouder Groningen

Als kinderfysiotherapeut zie ik kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met verschillende motorische problemen. Baby's en jonge kinderen met bijvoorbeeld een voorkeurshouding of ontwikkelingsproblemen zie ik aan huis. De oudere kinderen met o.a. een motorische achterstand, houdingsproblemen en sportblessures zie ik op de praktijk. 

 

Ik werk vanuit de Kinderpraktijk ook op de ZMLK- school de Wingerd.

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag.

Locaties: Paterswoldseweg Groningen, ZMLK de Wingerd, Gezondheidscentrum Lewenborg, Guyotschool en aan-huis.

BIG-registratienummer: 89915707204

jikke15.jpg

Jikke Littel-Hingst 

Kinderfysiotherapeut

Ik werk sinds 2004 met veel plezier als geregistreerd kinderfysiotherapeut met kinderen van 0-18 die problemen hebben met de ontwikkeling van hun motoriek, al dan niet veroorzaakt door een onderliggende aandoening. De zuigelingen en hele jonge kinderen worden vooral thuis behandeld. 

Daarnaast ben ik werkzaam op de ZML school De Wingerd en
Guyot Kentalis waar ik meervoudig beperkte kinderen behandel.”

Werkdagen: maandag en woensdag, donderdag- en vrijdagochtend.
Locaties: Paterswoldseweg Groningen, ZMLK de Wingerd, Gezondheidscentrum Lewenborg, Guyotschool en aan-huis.  

BIG-registratienummer: 29046123604

jacquelien9.jpg

Jacqueline Maschewski

Kinderfysiotherapeut

ToP-Kinderfysiotherapeut

Praktijkhouder Eelderwolde

Sinds 2001 werk ik als kinderfysiotherapeut met kinderen van 0-16 jaar met verschillende motorische en functionele problemen in de ontwikkeling, zoals voorkeurshoudingen bij baby’s, motoriek en houding bij kinderen en kinderen met een ernstig meervoudige beperking.Vanuit de Kinderpraktijk ben ik ook werkzaam op een school voor speciaal basisonderwijs cluster 3 en 4.

Ik ben gecertificeerd Rots en Water trainer.

Werkdagen: maandag t/m donderdag.
Locaties: Eelderwolde, Groningen, Westerkwartier en aan huis. 

​BIG-registratienummer: 49052683404

renate14.jpg

Renate Koning

Kinderfysiotherapeut i.o.

Vanaf half augustus 2020 ben ik werkzaam als fysiotherapeut bij de Kinderpraktijk Groningen en ga ik starten met de master kinderfysiotherapie. Nadat ik in 2017 de opleiding HBO Sport,Gezondheid en Management had afgerond wist ik dat ik fysiotherapeut wilde worden. Vervolgens heb ik de versnelde opleiding gedaan en ben ik sinds mei 2020 afgestudeerd fysiotherapeut. Door verschillende bijbanen (waaronder Kids United en Fitkids) en stages heb ik ervaring kunnen opdoen met diverse doelgroepen waaronder kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige beperking, schrijfproblematiek en orthopedische klachten.

Werkdagen: ma-, wo-, do- en vrijdag.
Locaties: Guyotschool, Paterswoldseweg Groningen en aan-huis.

​BIG-registratienummer: 19927530504

dienke p10.jpg

Dienke Miedema

Kinderfysiotherapeut i.o. 

Ik ben in 2017 gestart met de masteropleiding kinderfysiotherapie in Breda en hoop deze in 2021 af te ronden. Vanaf september 2020 ben ik op woensdagmiddag in de praktijk in Zuidhorn te vinden. Daar zie ik voornamelijk kinderen ouder dan 2 jaar met verschillende problematiek, zoals een motorische achterstand, houdingsproblemen of een bijvoorbeeld een sportblessure. Ik zie het als een uitdaging om (samen met ouders) naar het kind te kijken en de juiste aanpak te vinden om hen te stimuleren in de ontwikkeling. Ik geniet er dan ook erg van wanneer ik het zelfvertrouwen bij kinderen zie groeien, wanneer zij op een speelse en uitdagende manier hun mogelijkheden leren ontdekken.

Werkdagen: woensdagmiddag.
Locaties: Zuidhorn. 

​BIG-registratienummer: 79922463004

dick9.jpg

Dik Kolkman

Dramatherapeut

Ik ondersteun al 20 jaar kinderen in hun zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Zowel individueel als in groepen werk ik met drama, spel, Rots en Water oefeningen, samenwerk- en vertrouwensoefeningen. Ik werk dan ook vaak samen met Jacqueline Maschewski.

Ik ben HBO-gediplomeerd dramatherapeut en gecertificeerd Rots en Water trainer. Ik heb ook 19 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt, cluster 2.

Momenteel geniet Dik van een sabbatical. 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag.
Locaties: Fiduciaschool Groningen.

KvK nr: 01175554

noor17_edited_edited_edited.jpg

overig

Logopedie

Noor van den Oever en

Saakje da Costa zijn momenteel niet werkzaam meer bij onze praktijk. Voor vragen en aanmeldingen betreffende pre-verbale logopedie kunt u contact opnemen met Miriam Mennes. 

x

bottom of page