top of page

 DE THERAPEUTEN 

miriam15.jpg

Miriam Mennes-Hatley

(preverbaal) Logopedist

Praktijkhouder Groningen

Ik werk vanuit de Kinderpraktijk met kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leren van taal en spraak, of bij het gebruiken van taal en communicatie. Ik werk op de locatie in Haren, waar ik voornamelijk kinderen van het MKD zie, aan de Paterswoldseweg en zie zeer jonge kinderen met eet/drink problemen aan huis. Ik heb specialisatiecursussen gevolgd op het gebied van autisme, meertalige ontwikkeling, spraakstoornissen, Downsyndroom en eet en drinkproblematiek.  Ik ben gecertificeerd preverbaal logopedist en Hanen-therapeut en geef één keer per jaar de Hanen-cursus, een coachingsprogramma voor ouders. 

Werkdagen: di-, woe- en vrijdag, donderdachochtend. 

Locaties: Paterswoldseweg Groningen, MKD Haren en aan-huis.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99913083391

emma11.jpg

Emma Radema

Logopedist

Sinds augustus 2023 ben ik werkzaam bij de Kinderpraktijk als logopedist. 

Tijdens mijn stages als pedagogisch medewerker, onderwijsassistent en logopedist binnen het speciaal basisonderwijs werd ik enthousiast over het behandelen van jonge kinderen met diverse ontwikkelingsproblemen. Elk kind vraagt een eigen benadering en dat is wat ik mijn werk bij Kinderpraktijk uitdraag.

Werkdagen: ma-, woe- en vrijdag.

Locaties: MKD Veendam en Paterswoldseweg.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99106953191

dienke w10.jpg

Dienke Wagenaar- Klaassen

Logopedist

De afgelopen 10 jaar heb ik als logopedist in een vrijgevestigde logopediepraktijk gewerkt. Sinds juni 2021 werk ik bij de Kinderpraktijk Groningen. Ik vind het heel leuk om kinderen te begeleiden bij het verbeteren van hun uitspraak, taal, communicatie en bij het afleren van afwijkende mondgewoonten. Ik heb diverse specialisatiecursussen gedaan, o.a. op het gebied van oro-myofunctionele therapie (OMFT), Hodse en Paden, Communicatieve taaltherapie, Metaphon en DGM.

Werkdagen: maandag en woensdag.

Locaties: Paterswoldseweg Groningen en MKD Haren
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 39914003691

caren13.jpg

Caren Jongsma

Kinderfysiotherapeut 

ToP- Kinderfysiotherapeut

Praktijkhouder Groningen

Als kinderfysiotherapeut zie ik kinderen met verschillende ontwikkelingsproblemen. De jonge kinderen bezoek ik vaak thuis, de schoolgaande kinderen komen meestal naar de praktijk. 

Ik zie veel prematuur geboren kinderen, baby’s die veel huilen en strekken en zuigelingen met andere ontwikkelingsproblemen. Sinds mei 2015 geef ik het ToP-programma voor baby’s die geboren zijn na een zwangerschap van minder dan 32 weken.

Werkdagen: ma-, di-, do- en vrijdag.
Locaties: Paterswoldseweg Groningen en aan-huis.

BIG-registratienummer: 19035401504

ewoud13.jpg

Ewoud Meijer

Kinderfysiotherapeut

Praktijkhouder 

Ik werk als kinderfysiotherapeut in de stad Groningen en in de omgeving Zuidhorn (Westerkwartier). Ik zie kinderen met diverse ontwikkelingsproblemen met name vanaf 4 jaar. Ik kom op sommige scholen voor schrijfbegeleiding en kinderen komen bij mij in de praktijk voor problemen met bijvoorbeeld de grove motoriek, conditie, kracht, houding, enkel en/of voetproblematiek etc.

Werkdagen: ma-, di-, wo- en donderdag.
Locaties: Groningen, Zuidhorn en Guyotschool.

BIG-registratienummer: 39913310104

ellen12.jpg

Ellen Bilderbeek

Kinderfysiotherapeut 

ToP- Kinderfysiotherapeut

Ik werk als kinderfysiotherapeut, naast kinderen van alle leeftijden met verschillende motorische ontwikkelingsproblemen, met name met jonge kinderen en baby's. Mijn regio is buiten de stad Groningen, het Westerkwartier. Alle jonge kinderen en ernstig beperkte kinderen behandel ik aan huis, de anderen komen in de praktijk in Zuidhorn. Sinds juli 2015 kom ik ook thuis bij prematuren, geboren voor 32 weken zwangerschap, om het ToP programma te geven, een preventief ontwikkelingsondersteuning programma.

Werkdagen: ma-, wo-, do- en vrijdag.
Locaties: regio Westerkwartier.

BIG-registratienummer: 89033134504

Nelleke.jpg

Nelleke Kuhlemeier

Kinderfysiotherapeut 

Ik behandel voornamelijk basisschoolkinderen met problemen in hun motorische ontwikkeling. Tevens ben ik vanuit de Kinderpraktijk werkzaam op een school voor speciaal onderwijs en heb ervaring met kinderen die problemen ervaren op het gebied van spraak-taal, gedrag en aandachtsregulatie. Naast de opleiding master kinderfysiotherapie heb ik de studie bewegingswetenschappen afgerond.

Werkdagen: maandag t/m donderdag.

Locaties: Tine Marcusschool, Groningen.

BIG-registratienummer: 59034244904

lotte7.jpg

Lotte Jongsma 

Kinderfysiotherapeut

ToP- Kinderfysiotherapeut

Praktijkhouder Groningen

Als kinderfysiotherapeut zie ik kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met verschillende motorische problemen. Baby's en jonge kinderen met bijvoorbeeld een voorkeurshouding of ontwikkelingsproblemen zie ik aan huis. De oudere kinderen met o.a. een motorische achterstand, houdingsproblemen en sportblessures zie ik op de praktijk. 

 

Ik werk vanuit de Kinderpraktijk ook op de ZMLK- school de Wingerd.

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag.

Locaties: Paterswoldseweg Groningen, ZMLK de Wingerd, Gezondheidscentrum Lewenborg, Guyotschool en aan-huis.

BIG-registratienummer: 89915707204

jikke15.jpg

Jikke Littel-Hingst 

Kinderfysiotherapeut

Ik werk met veel plezier als kinderfysiotherapeut met kinderen van 0-18 jaar die problemen hebben met de ontwikkeling van hun motoriek, al dan niet veroorzaakt door een onderliggende aandoening. De zuigelingen en hele jonge kinderen worden vooral thuis behandeld. Daarnaast zie ik veel kinderen met Sensorische Integratie/ prikkelverwerkingsproblemen en  meervoudig beperkte kinderen. 

Werkdagen: maandag en woensdag, donderdag- en vrijdagochtend.
Locaties: Paterswoldseweg Groningen, ZMLK de Wingerd, Gezondheidscentrum Lewenborg, Guyotschool en aan-huis.  

BIG-registratienummer: 29046123604

jacquelien9.jpg

Jacqueline Maschewski

Kinderfysiotherapeut

ToP-Kinderfysiotherapeut

Praktijkhouder Eelderwolde

Sinds 2001 werk ik als kinderfysiotherapeut met kinderen van 0-16 jaar met verschillende motorische en functionele problemen in de ontwikkeling, zoals voorkeurshoudingen bij baby’s, motoriek en houding bij kinderen en kinderen met een ernstig meervoudige beperking.Vanuit de Kinderpraktijk ben ik ook werkzaam op een school voor speciaal basisonderwijs cluster 3 en 4.

Ik ben gecertificeerd Rots en Water trainer.

Werkdagen: maandag t/m donderdag.
Locaties: Eelderwolde, Groningen, Westerkwartier en aan huis. 

​BIG-registratienummer: 49052683404

renate14.jpg

Renate Koning

Kinderfysiotherapeut 

Ik werk sinds 2020 met veel plezier als kinderfysiotherapeut. Ik werk  met kinderen die problemen hebben met de ontwikkeling van hun motoriek, zowel de fijne- als de grove motoriek. Ik ben werkzaam op verschillende (speciaal) basisonderwijsscholen in en rondom de stad. Daarnaast werk ik op de ZML school De Wingerd en
Guyot Kentalis waar ik meervoudig beperkte kinderen behandel. Op de praktijk zie ik met name de kinderen met orthopedische klachten.

Werkdagen: di-, wo-, do- en vrijdag.
Locaties: Guyotschool, ZMLK de Wingerd Paterswoldseweg Groningen en aan-huis.

​BIG-registratienummer: 19927530504

dienke p10.jpg

Dienke Miedema

Kinderfysiotherapeut i.o.

Afwezig ivm zwangerschapsverlof tot aug 2024

Ik ben in 2017 gestart met de masteropleiding kinderfysiotherapie in Breda en hoop deze in 2021 af te ronden. Vanaf september 2020 ben ik op woensdagmiddag in de praktijk in Zuidhorn te vinden. Daar zie ik voornamelijk kinderen ouder dan 2 jaar met verschillende problematiek, zoals een motorische achterstand, houdingsproblemen of een bijvoorbeeld een sportblessure. Ik zie het als een uitdaging om (samen met ouders) naar het kind te kijken en de juiste aanpak te vinden om hen te stimuleren in de ontwikkeling. Ik geniet er dan ook erg van wanneer ik het zelfvertrouwen bij kinderen zie groeien, wanneer zij op een speelse en uitdagende manier hun mogelijkheden leren ontdekken.

Werkdagen: woensdagmiddag.
Locaties: Zuidhorn. 

​BIG-registratienummer: 79922463004

gerdien9.jpg

Gerdien Parlevliet

Preverbaal Logopedist 

Ik ben in 1986 afgestudeerd aan de Opleiding Logopedie in Hoensbroek.
Ik werkte 12½ jaar op de mytylschool in Amsterdam, waar ik veel samenwerkte met allerlei disciplines.
Daarnaast startte ik in 1992 een logopediepraktijk in Amstelveen.

Het werken met kinderen en ouders is mijn passie. De hele jonge kinderen en kinderen met bijkomende problemen zijn een mooie uitdaging voor mij.

Sinds september 2023 ben ik werkzaam bij de Kinderpraktijk. Ik zie kinderen in de praktijk en kinderen met eet/drink problemen aan huis. 

Werkdagen: maandag t/m woensdag.
Locaties: Groningen en aan huis

​Kwaliteitsregister Paramedici: 89900363891 

noor17_edited_edited_edited.jpg

Overig

Logopedie

Noor van den Oever en

Saakje da Costa zijn momenteel niet werkzaam meer bij onze praktijk. Voor vragen en aanmeldingen betreffende pre-verbale logopedie kunt u contact opnemen met Miriam Mennes of Gerdien Parlevliet. 

Ook Dik Kolkman is nu officieel met pensioen. Voor vragen over Rots en Water neem contact op met Jacqueline Maschewski. 

Werkdagen:

06-

bottom of page