DE THERAPEUTEN 

Werkdagen: di-, wo- en vrijdag.

Locaties: Paterswoldseweg Groningen, MKD Haren en aan-huis.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99913083391

Miriam Mennes-Hatley

Ik werk vanuit de Kinderpraktijk met kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leren van taal en spraak, of bij het gebruiken van taal en communicatie. Ik werk op de locatie in Haren, waar ik voornamelijk kinderen van het MKD zie, aan de Paterswoldseweg en ik doe aan-huis-behandelingen. Ik heb specialisatiecursussen gevolgd op het gebied van autisme (Geef me de vijf), meertalige ontwikkeling, gebruik van ondersteunende gebaren (NmG) en ben afgestudeerd aan de Pedagogische Academie BasisOnderwijs. Ik ben gecertificeerd Hanen-therapeut en geef één keer per jaar de Hanen-cursus, een coachingsprogramma voor ouders.

Logopedist

Werkdagen: ma-, wo- en vrijdag.

Locaties: Paterswoldseweg Groningen, MKD Haren en aan-huis.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99100883191

Noor van den Oever

Ik zie kinderen met uiteenlopende problemen op het gebied van taal, articulatie, stem, communicatie, eet- en drinkproblematiek en afwijkende mondgewoonten (Oromyofunctionele Therapie).

Ik heb stage-ervaring opgedaan in het ZMLK-onderwijs en bij de Kinderpraktijk, waar ik na mijn afstuderen mocht blijven werken. Naast mijn werkzaamheden in de Kinderpraktijk volg ik de master Neurolinguïstiek aan de RUG en ik heb in december 2018 de specialisatie preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen) afgerond.

(Preverbaal) logopedist

Werkdagen: ma-, di- en woensdag.

Locaties: MKD Veendam en MKD Haren.
Kwaliteitsregister Paramedici registratrienr.: 99104682591

Evelien van Middendorp

Sinds mei 2019 ben ik werkzaam bij de Kinderpraktijk als logopedist. Op de locaties in Veendam en Haren zie ik kinderen van het MKD met uiteenlopende problemen op het gebied van spraak, taal en communicatie.

Door mijn stages binnen het speciaal basisonderwijs en de gehandicaptenzorg werd ik enthousiast over het behandelen van jonge kinderen met diverse ontwikkelingsproblemen. Het werken op de MKD’s en bij de Kinderpraktijk zorgen ervoor dat mijn enthousiasme voor logopedie en deze doelgroep alleen maar blijft groeien.

Logopedist

Werkdagen: Ma-, di-, wo- en vrijdag.
Locaties: Paterswoldseweg Groningen en aan-huis.

BIG-registratienummer: 19035401504

Caren Jongsma

Kinderfysiotherapeut 

ToP- Kinderfysiotherapeut

Als kinderfysiotherapeut zie ik kinderen met verschillende ontwikkelingsproblemen. De jonge kinderen bezoek ik vaak thuis, de schoolgaande kinderen komen meestal naar de praktijk. 

Ik zie veel prematuur geboren kinderen, baby’s die veel huilen en strekken en zuigelingen met andere ontwikkelingsproblemen. Sinds mei 2015 geef ik het ToP-programma voor baby’s die geboren zijn na een zwangerschap van minder dan 32 weken.

Werkdagen: Ma-, di-, wo- en vrijdag.
Locaties: Groningen, Zuidhorn en Guyotschool.

BIG-registratienummer: 39913310104

Ewoud Meijer

Kinderfysiotherapeut

Ik werk als kinderfysiotherapeut in de stad Groningen en in de omgeving Zuidhorn (Westerkwartier). Ik zie kinderen met diverse ontwikkelingsproblemen met name vanaf 4 jaar. Ik kom op sommige scholen voor schrijfbegeleiding en kinderen komen bij mij in de praktijk voor problemen met bijvoorbeeld de grove motoriek, conditie, kracht, houding, enkel en/of voetproblematiek etc.

Werkdagen: Ma-, wo-, do- en vrijdag.
Locaties: regio Westerkwartier.

BIG-registratienummer: 89033134504

Ellen Bilderbeek

Kinderfysiotherapeut 

ToP- Kinderfysiotherapeut

Ik werk als kinderfysiotherapeut, naast kinderen van alle leeftijden met verschillende motorische ontwikkelingsproblemen, met name met jonge kinderen en baby's. Mijn regio is buiten de stad Groningen, het Westerkwartier. Alle jonge kinderen en ernstig beperkte kinderen behandel ik aan huis, de anderen komen in de praktijk in Zuidhorn. Sinds juli 2015 kom ik ook thuis bij prematuren, geboren voor 32 weken zwangerschap, om het ToP programma te geven, een preventief ontwikkelingsondersteuning programma.

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag.

Locaties: Tine Marcusschool, Groningen.

BIG-registratienummer: 59034244904

Nelleke Kuhlemeier

Kinderfysiotherapeut 

Ik behandel voornamelijk basisschoolkinderen met problemen in hun motorische ontwikkeling. Tevens ben ik vanuit de Kinderpraktijk werkzaam op een school voor speciaal onderwijs en heb ervaring met kinderen die problemen ervaren op het gebied van spraak-taal, gedrag en aandachtsregulatie. Naast de opleiding master kinderfysiotherapie heb ik de studie bewegingswetenschappen afgerond.

Werkdagen: Di-, wo-, do- en vrijdag.

Locaties: Paterswoldseweg Groningen, ZMLK de Wingerd, Gezondheidscentrum Lewenborg, Guyotschool en aan-huis.

BIG-registratienummer: 89915707204

Lotte Jongsma 

Kinderfysiotherapeut

Als kinderfysiotherapeut zie ik kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met verschillende motorische problemen. Baby's en jonge kinderen met bijvoorbeeld een voorkeurshouding of ontwikkelingsproblemen zie ik aan huis. De oudere kinderen met o.a. een motorische achterstand, houdingsproblemen en sportblessures zie ik op de praktijk. 

 

Ik werk vanuit de Kinderpraktijk ook op de ZMLK- school de Wingerd.

Werkdagen:
Locaties: Paterswoldseweg Groningen, ZMLK de Wingerd, Gezondheidscentrum Lewenborg, Guyotschool en aan-huis.  

BIG-registratienummer: 29046123604

Jikke Littel-Hingst 

Kinderfysiotherapeut

Ik werk sinds 2004 met veel plezier als geregistreerd kinderfysiotherapeut met kinderen van 0-18 die problemen hebben met de ontwikkeling van hun motoriek, al dan niet veroorzaakt door een onderliggende aandoening. De zuigelingen en hele jonge kinderen worden vooral thuis behandeld. 

Daarnaast ben ik een ochtend in de week werkzaam op de ZML school De Wingerd, waar ik meervoudig beperkte kinderen behandel.

Werkdagen: Ma-, di-, wo- en donderdag.
Locaties: Eelderwolde, Groningen, Westerkwartier en aan huis. 

​BIG-registratienummer: 49052683404

Jacqueline Maschewski

Kinderfysiotherapeut Kindergroepbehandelaar

Sinds 2001 werk ik als kinderfysiotherapeut met kinderen van 0-16 jaar met verschillende motorische en functionele problemen in de ontwikkeling, zoals voorkeurshoudingen bij baby’s, motoriek en houding bij kinderen en kinderen met een ernstig meervoudige beperking.Vanuit de Kinderpraktijk ben ik ook werkzaam op een school voor speciaal basisonderwijs cluster 3 en 4.

Naast mijn werkzaamheden als kinderfysiotherapeut geef ik samen met Dik Kolkman een motorische en sociale vaardigheidstraining aan kinderen van 8 tot 12 jaar. Ik ben gecertificeerd Rots en Water trainer.

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag.
Locaties: Fiduciaschool Groningen.

KvK nr: 01175554

Dik Kolkman

Dramatherapeut 

Kindergroepbehandelaar 

Ik ondersteun al 20 jaar kinderen in hun zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Zowel individueel als in groepen werk ik met drama, spel, Rots en Water oefeningen, samenwerk- en vertrouwensoefeningen. Ik werk dan ook vaak samen met Jacqueline Maschewski.

Ik ben HBO-gediplomeerd dramatherapeut en gecertificeerd Rots en Water trainer. Ik heb ook 19 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt, cluster 2.

Werkdagen: Maandagmiddag en woensdagochtend.
Locaties: Fiduciaschool Groningen.

KvK nr: 75561948

Ton Moltmaker

Dramatherapeut 

Kindergroepbehandelaar 

Ik ondersteun basisschool kinderen als ze hulp nodig hebben in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling. Deze ondersteuning bied ik op individuele basis of in groepen. De werkvormen die ik inzet zijn hoofdzakelijk gericht op het vergroten van: de weerbaarheid, de sociale vaardigheden, en het zelfvertrouwen.

Naast mijn individuele werkzaamheden geef ik samen met Jacqueline Maschewski sociale vaardigheidstrainingen. Ik ben gecertificeerd Rots en Water trainer en heb mijn bachelor degree behaald als dramatherapeut.

Werkdagen: Woensdagmiddag.
Locaties: Zuidhorn. 

​BIG-registratienummer: 79922463004

Dienke Posthumus-Miedema

Kinderfysiotherapeut i.o.

Ik ben in 2017 gestart met de masteropleiding kinderfysiotherapie in Breda en hoop deze in 2021 af te ronden. Vanaf september 2020 ben ik op woensdagmiddag in de praktijk in Zuidhorn te vinden. Daar zie ik voornamelijk kinderen ouder dan 2 jaar met verschillende problematiek, zoals een motorische achterstand, houdingsproblemen of een bijvoorbeeld een sportblessure. Ik zie het als een uitdaging om (samen met ouders) naar het kind te kijken en de juiste aanpak te vinden om hen te stimuleren in de ontwikkeling. Ik geniet er dan ook erg van wanneer ik het zelfvertrouwen bij kinderen zie groeien, wanneer zij op een speelse en uitdagende manier hun mogelijkheden leren ontdekken.

06-31951842

Werkdagen: Wo-, do- en vrijdag.
Locaties: Guyotschool, Paterswoldseweg Groningen en aan-huis.

Renate Koning

Kinderfysiotherapeut i.o.

Vanaf half augustus 2020 ben ik werkzaam als fysiotherapeut bij de Kinderpraktijk Groningen en ga ik starten met de master kinderfysiotherapie. Nadat ik in 2017 de opleiding HBO Sport,Gezondheid en Management had afgerond wist ik dat ik fysiotherapeut wilde worden. Vervolgens heb ik de versnelde opleiding gedaan en ben ik sinds mei 2020 afgestudeerd fysiotherapeut. Door verschillende bijbanen (waaronder Kids United en Fitkids) en stages heb ik ervaring kunnen opdoen met diverse doelgroepen waaronder kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige beperking, schrijfproblematiek en orthopedische klachten.

©2020 Kinderpraktijk Groningen