top of page

Logopedie

Wat doet de logopedist?

 

Spelenderwijs ontwikkelt een kind het vermogen om wensen kenbaar te maken en informatie uit te wisselen met de omgeving. Praten is één manier om te communiceren, een andere manier van communiceren is door oogcontact, mimiek, lichaamstaal, aanwijzen, gebaren, lezen en schrijven. Al heel vroeg ontwikkelen de zintuigen en motoriek zich, waardoor het proces van drinken, eten en de communicatie op gang komt. Soms gaat deze ontwikkeling niet vanzelf of is deze verstoord. Op dat moment wordt de logopedist ingeschakeld. De logopedisten in de kinderpraktijk werken met kinderen tussen de 0 en 18 jaar.  Als gespecialiseerde ‘kinderlogopedisten’ zijn zij deskundig in het onderzoeken, diagnosticeren en het behandelen van de volgende problematiek:

 • Eet en drinkproblemen bij baby’s

 • Sondevoeding

 • Spraak- en taalontwikkelingsachterstand

 • Articulatie problematiek

 • Stem problematiek

 • Meertaligheid

 • Afwijkend mondgedrag

 • Kinderen met het syndroom van down

 

Preverbale logopedie 

 

Een belangrijk onderdeel van de praktijk is de vroegbehandeling, ook wel preverbale logopedie genoemd, van baby’s en kinderen in de leeftijd van 0 tot 2½ jaar. Deze richt zich op baby’s met eet en drinkproblemen, kinderen met sondevoeding, problemen met de mondmotoriek en kinderen met het syndroom van Down. De logopedisten van de kinderpraktijk Groningen beschikken allen over de aantekening voor preverbale logopedie.

Moeilijkheden rond het eten en drinken kunnen ontstaan door (mond) motorische, anatomische, neurologische, conditionele en/of sensorische problemen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Problemen met drinken uit borst of fles waardoor verslikken, benauwdheid of weigeren van de voeding kunnen ontstaan

 • Problemen met het eten van een lepel

 • Problemen met de overgang van vloeibare naar vaste voeding

 • Problemen met drinken en eten door de mond tijdens of na sondevoeding

 • (Vaak en veel) spugen

 • Reflux

 • (Veelvuldig) terugkomen van voeding door de neus

 • Weigeren van voeding

 • Niet of onvoldoende kunnen kauwen

 • Overmatig kwijlen

 

Op de website www.prelogopedie.nl kunt u meer informatie lezen over preverbale logopedie.

De preverbale logopedie wordt meestal aan huis gegeven en kent een ander tarief dan reguliere logopedie.

 

Hanen oudercursus

De Hanen oudercursus is voor ouders van jonge kinderen met een taalachterstand. Klik hier voor meer informatie.

 

 

bottom of page