top of page

Hanen Oudercursus

De cursus

Praten doe je met z’n tweeën is een programma ontwikkeld door ‘The Hanen centre®’ in Canada. Het is bedoeld voor ouders van kinderen (tot 5 jaar) met een taalachterstand.

Het is voor deze kinderen belangrijk dat hun ouders worden betrokken bij de behandeling van het taalprobleem. Het is ook belangrijk dat de kinderen en gezinnen zo snel mogelijk geholpen worden.

Het is wetenschappelijk bewezen dat als ouders de vaardigheden die in deze cursus worden aangeboden toepassen, de taal en communicatie van hun kind verbetert.

De cursus bestaat uit:

 • 1 Kennismakingsgesprek met ouders en kind

 • 8 Ouderbijeenkomsten

 • 3 Huisbezoeken met videocoaching

Ouders

Ouders nemen de belangrijkste plaats in het leven van hun kind in. Daarom is het belangrijk dat juist zij leren de communicatie van het kind te verbeteren. En dat zij vooral veel plezier in het contact met het kind ervaren.

Het heeft de voorkeur dat beide ouders deelnemen aan de cursus. Eventueel kan één ouder, samen met een andere volwassene die nauw betrokken is bij het kind, deelnemen.

Door het toepassen van nieuwe vaardigheden door ouders, kan het kind profiteren van voortdurende dagelijkse hulp.

Thuis groeit uw kind het meeste! 

De Hanen® principes

Nieuwe vaardigheden worden aan de hand van de volgende stappen aangeleerd:

 • Volg de initiatieven van het kind

 • Reageer op een stimulerende manier

 • Beurtwisseling in activiteiten

 • Voeg taal toe aan de interactie op een passend niveau
   

 • De volgende principes staan daarbij centraal:
  Kijken
  Wachten
  Luisteren 

Wat ouders leren

• Zien hoe uw kind nu communiceert en wat de eerste stappen zijn naar een betere communicatie.

• Herkennen wat uw kind motiveert om te communiceren.

• Hoe u gesprekjes met beurtwisseling met u kind kunt voeren, zelfs voordat uw kind kan praten.

• Bezigheden van alledag gebruiken om te communiceren en de taalontwikkeling van uw kind te     stimuleren.

• Uw eigen taalgebruik aanpassen zodat uw kind u beter begrijpt en makkelijker nieuwe woorden en ideeën kan aanleren. 

Praktische informatie

De Hanen oudercursus wordt volledig door de zorgverzekeraar vergoed, mits u een verwijzing heeft van een huisarts of kinderarts.

Bij deelname ontvangt u het boek: ‘Praten doe je met z’n tweeën’.

Voor interesse of vragen neem contact met een van onze logopedisten op. 

Please reload

bottom of page