top of page

 WERKWIJZE 

Een praktijk voor kinderen

 

De therapeuten van de Kinderpraktijk Groningen behandelen kinderen met ontwikkelingsproblemen. Dat kunnen zuigelingen of heel jonge kinderen zijn, bijvoorbeeld huilbaby's, strekbaby's of peuters die niet willen eten. Daarnaast worden kinderen behandeld met spraak- en taalstoornissen of schrijfmotorische of bewegings-problemen. Ook kinderen en tieners met leerproblemen kunnen in de Kinderpraktijk terecht. In de Kinderpraktijk wordt zorg "geïntegreerd" aangeboden. Dat wil zeggen dat de kinderfysiotherapeuten en de logopedisten hun kennis bundelen en, in nauw overleg met elkaar en andere betrokken hulpverleners, behandelen. Want juist bij kinderen, die nog volop aan het groeien zijn, kunnen ontwikkelingsproblemen niet in hokjes verdeeld en geïsoleerd opgelost worden. Het gaat erom om de juiste 'ingang' te vinden om zo het probleem effectief te kunnen behandelen.

 

 

 

 

 

 

bottom of page