top of page

Rots en Water

Voor vragen over Rots en Water groepen:

neem contact op met Jacqueline Maschewski (06 48272923)

Rots en Water begint met oefeningen in stevig staan. Het gaat om: Geaard zijn, letterlijk en figuurlijk met beide benen op de grond staan. 

 • Ontspannen zijn, met een rustige buikademhaling                              

 • In contact zijn, aankijken                                                                

 

"Zet je voeten stevig neer, voel je voeten op de grond, ontspan je schouders en voel je kracht in je buik (die span je licht aan). Daarnaast is een stevige, maar niet te strakke of te felle oogblik belangrijk”. Wat je wilt zeggen, moet je echt richten op de ander, en dat zit in stem een oogblik maar ook je houding.

 

Dit is een basis voor zelfvertrouwen en mentale kracht die nodig zijn voor:

 • Reacties op grensoverschrijdend gedrag

 • Jezelf over drempels heen helpen, faalangst overwinnen

 • Zelfcontrole, beheersing van te sterke boosheid en angst.

 

Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties. Water is meer communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen grenzen kunnen stellen. Beide begrippen hebben dus hun sterke en zwakke kanten. De bedoeling is om van beide het goede te gebruiken. Dus: wel zeggen wat je niet goed vindt en wat je wilt, maar ook luisteren en open staan en compromissen kunnen maken. Sommige kinderen kunnen dus iets meer rots ontwikkelen, anderen meer water.

 

We oefenen via rots en water oefeningen, dramaspelletjes en rollenspelen in:

 • Voor jezelf opkomen, op tijd en op een rustige, stevige manier laten merken dat je iets niet wilt

 • Kunnen merken wanneer een ander niet (meer) leuk vindt wat jij doet of zegt, en dan stoppen

 • Goed samenwerken: je eigen ideeën ook los kunnen laten, meegaan met de ander. Of juist: zelf met ideeën komen, van je laten horen.

 • Rustig blijven als je boos bent, op tijd merken dat je boos wordt en eventueel een time out nemen

 • Ruzies voorkomen of oplossen

 • Zeggen wat je voelt of denkt

 • Iets voor een groep durven zeggen of doen

 • Beter over jezelf denken

bottom of page