top of page

Checklist Orale Voeding

Dr. Saakje da Costa, preverbaal logopedist in de Kinderpraktijk is medeauteur van het artikel "Checklist Oral Feeding, de ontwikkeling van een betrouwbaar interdisciplinair observatie­instrument voor het zuiggedrag van prematuren." Zij heeft dit artikel geschreven samen met haar collega-logopedisten van het St Radboud UMC Nijmegen en het gaat over; het systematisch observeren, in multidisciplinair perspectief, van het zuiggedrag van pasgeborenen door middel van de Checklist Orale Voeding. Afgelopen maand werd dit artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie.

Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page