top of page

6 maart - Dag van de Logopedie

6 maart is de Dag van de Logopedie! Dit jaar staat de dag in het teken van "Ondersteunde Communicatie." De logopedisten binnen de Kinderpraktijk maken hier ook gebruik van, bijvoorbeeld door structuur te bieden aan de behandeling door het inzetten van picto's of ondersteunende gebaren (NmG) te gebruiken. Op deze manier kan een kind leren dat er niet alleen met taal gecommuniceerd wordt, maar dat er nog vele andere mogelijkheden zijn om jezelf duidelijk te maken.. Lees verder over een leuke anekdote over ondersteunde communicatie...

Thijs heeft het Syndroom van Down. Hij houdt van communiceren maar kan zichzelf moeilijk verstaanbaar maken omdat hij veel klanken nog niet correct kan uitspreken. Bij logopedie wordt hier veel aandacht aan besteed, maar naast het aanleren van de verschillende spraakklanken worden er ook gebaren aan Thijs geleerd, bijvoorbeeld de gebaren van woorden of zinnen die nog te moeilijk zijn om uit te spreken. Een voorbeeld hiervan is "Ik moet naar de WC". Thijs had vaak ongelukjes omdat hij niet goed kon vertellen dat hij moest plassen. Sinds hij het gebaar van "WC" kent en zijn vader, moeder, oppas en juf dit gebaar ook geleerd hebben, kan hij altijd duidelijk maken dat hij naar de WC moet en gebeuren er steeds minder vaak ongelukjes! Een prachtig voorbeeld van hoe ondersteunde communicatie ontzettend nuttig kan zijn.

Dit is ook slechts een klein voorbeeld van ondersteunde communicatie, er zijn oneindig veel mogelijkheden. Lees hieronder over de feiten en cijfers.

Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page