top of page

Nieuwe Hanen-cursus!

Onze logopedist en Hanen-therapeut Miriam Mennes is bezig om weer een nieuwe Hanen-cursus te organiseren. De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen met een taalachterstand. Meld je aan bij Miriam als je graag mee zou willen doen. Zie de afbeelding voor meer informatie of klik op Werkwijze -> Hanen Oudercursus.

Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page