top of page

Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Kinderpraktijk Groningen m.b.t. het Coronavirus

Wij volgen de ontwikkelen van het Coronavirus op de voet. Wij houden ons aan de voorgeschreven maatregelen van het RIVM.

Onze maatregelen

  • Wanneer een therapeut griepverschijnselen heeft zal deze uiteraard niet werken.

  • Wij wassen onze handen vóór en na elke behandeling.

  • We beperken het handen schudden momenteel tot het minimum.

  • We maken veel gebruikte objecten vaker schoon.

  • Ouders van kinderen/jongeren met een verlaagde weerstand worden vooraf benaderd om doorgang van de therapie te bespreken.

  • Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en passen ons beleid aan indien nodig.

Wij vragen ouders/verzorgers:

  • Om contact op te nemen met je therapeut als u of uw kind griepverschijnselen heeft of mogelijk in aanraking is geweest met iemand die het Coronavirus heeft opgelopen.

  • Graag direct na binnenkomst in de praktijk de handen te wassen.

  • Zoveel als het kan kinderen te vragen in hun elleboog te niezen/hoesten.

Bij twijfel, neem gerust contact op met de desbetreffende therapeut!

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Het team van de Kinderpraktijk Groningen

Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page