Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Kinderpraktijk Groningen m.b.t. het Coronavirus

Wij volgen de ontwikkelen van het Coronavirus op de voet. Wij houden ons aan de voorgeschreven maatregelen van het RIVM.

Onze maatregelen

  • Wanneer een therapeut griepverschijnselen heeft zal deze uiteraard niet werken.

  • Wij wassen onze handen vóór en na elke behandeling.

  • We beperken het handen schudden momenteel tot het minimum.

  • We maken veel gebruikte objecten vaker schoon.

  • Ouders van kinderen/jongeren met een verlaagde weerstand worden vooraf benaderd om doorgang van de therapie te bespreken.

  • Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en passen ons beleid aan indien nodig.

Wij vragen ouders/verzorgers:

  • Om contact op te nemen met je therapeut als u of uw kind griepverschijnselen heeft of mogelijk in aanraking is geweest met iemand die het Coronavirus heeft opgelopen.

  • Graag direct na binnenkomst in de praktijk de handen te wassen.

  • Zoveel als het kan kinderen te vragen in hun elleboog te niezen/hoesten.

Bij twijfel, neem gerust contact op met de desbetreffende therapeut!

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Het team van de Kinderpraktijk Groningen

Follow Us
  • Facebook Basic Square