top of page

Kinderfysiotherapie

Baby's en peuters

Welke baby's en peuters kunnen bij ons terecht?

  • Kinderen bij wie een ziekte of aangeboren afwijking een verstoorde ontwikkeling veroorzaakt of kan veroorzaken

  • Te vroeg of te licht geboren baby's

  • Baby's met voedingsproblemen

  • Huilbaby's

  • Gespannen kindjes of baby's die veel strekken

  • Baby's met een afplatting van de schedel

  • Jonge kinderen met een abnormale of trage motorische ontwikkeling

  • Jonge kinderen met een afwijkende communicatieve ontwikkeling

     

         

Wat doen we?

Bij baby's met een aangeboren afwijking of een slechte start door vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht helpen we ouders of verzorgers met het hanteren van de baby. Daarbij adviseren we welke houdingen en bewegingen voor uw kind het beste zijn bij het dragen, verzorgen en spelen. Hierdoor wordt uw kind gestimuleerd en kan het zich zo goed mogelijk ontwikkelen en zo krijgt het kind de mogelijkheid om zoveel mogelijk normale ervaringen op te doen.

 

Bij baby's met voedingsproblemen begeleiden en adviseren we welke voedingshouding het beste is voor het kind. Daarbij letten we vooral op de hoofd- en de romphouding. Ook kijken we of er eventueel ander materiaal nodig is. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan verschillende soorten spenen, flessen en lepeltjes. Bij baby's die veel huilen, gespannen zijn of veel strekken proberen we samen met de ouders of verzorgers een zo ontspannen mogelijke situatie te scheppen door advies en begeleiding bij het hanteren en omgaan met de baby. Daarbij is van belang in welke houding uw baby zich comfortabel voelt in het stoeltje, de box of het bedje en hoe u het kindje het best kunt vastpakken, optillen en verzorgen. Hoe kan het kindje het best getroost worden en waarom huilt het zoveel?                                                                           

 

Wanneer jonge kinderen een trage of afwijkende motorische ontwikkeling hebben, proberen we door advies in houdingen en hanteringen samen met het kind zo goed mogelijk te stimuleren. Daarbij kijken we bijvoorbeeld in welke houdingen u uw kindje kunt stimuleren om de handjes te ontdekken, om speeltjes te pakken of om goed contact met u te maken. Hoe speel je met je kindje en wat bied je het aan? Zijn er wellicht aanpassingen nodig waardoor uw kind beter kan zitten of kan staan?

 

Als het de communicatieve ontwikkeling van het kind betreft besteden we aandacht aan het leren begrijpen van de signalen die het kind uitzendt, oogcontact, lichaamstaal en gebaren en passen we het taalaanbod aan. Als verstaanbaar praten nog niet lukt, wordt de communicatie op gang gebracht door middel van gebaren of plaatjessystemen. In onze Kinderpraktijk geven we cursussen aan ouders en andere betrokkenen ter ondersteuning van de communicatieve ontwikkeling. We streven naar integratie van de geboden hulp binnen de totale leefsituatie van het kind.

 

Sinds baby's op de rug in bed gelegd worden, om de kans op wiegendood zo klein mogelijk te maken, zijn er veel baby's met een afplatting van de schedel. Deze afplatting kan symmetrisch zijn of asymmetrisch. Dat laatste is het geval bij kinderen met een voorkeursrotatie van het hoofd. Wanneer ze in bed het hoofd steeds naar rechts draaien, zal er rechts achter op de schedel een afplatting ontstaan. Het is ook mogelijk dat er rechts op het voorhoofd een bolling ontstaat. Het rechter oortje kan meer naar voren komen te staan dan de linker en ook de ogen kunnen op verschillende hoogte komen te staan. Al deze ontsierende veranderingen kunnen worden bestreden, door het kind vooral te stimuleren om beide kanten op te kijken en als het wakker is veel op de buik te laten spelen. 
Wanneer de aanwijzingen van het consultatiebureau en alle eigen inspanningen geen verbetering geven, kan een kinderfysiotherapeut worden ingeschakeld. Klik hier voor meer informatie.

Samenwerken en combinatiebehandeling
Soms is het nodig dat meerdere hulpverleners betrokken zijn. Om de belasting voor het kind en het gezin zoveel mogelijk te beperken en behandelingen goed op elkaar af te stemmen, werken wij zoveel mogelijk samen. Dit houdt in dat er geregeld overleg is tussen de verschillende behandelaars, soms betekent het dat b.v. logopedist en kinderfysiotherapeut samen uw kind behandelen.  

 

Instructievideo voorkeurshouding zuigelingen

De Kinderpraktijk Groningen heeft een instructievideo ontwikkeld ter begeleiding van de kinderfysiotherapeutische behandeling van zuigelingen met een voorkeurshouding.

 

Voorkeurshouding rechts

 

Voorkeurshouding links

bottom of page